Lid worden van het NVvMO

Het Nederlands Verbond van Mandoline-Orkesten is een koepelorganisatie. Dat betekent dat er alleen orkesten, ensembles en duo’s bij aangesloten kunnen zijn. Lidmaatschap van het Verbond heeft voor de leden heel wat voordelen:  

·       een gereduceerd tarief voor het bijwonen van workshops en studiedagen voor leden van de
        aangesloten orkesten;
·       een gereduceerd tarief  bij deelname aan concoursen / festivals van het Verbond;
·       de exclusieve mogelijkheid tegen lage vergoeding bladmuziek te lenen bij de Bibliotheek of ter
        inzage te verkrijgen van het Documentatiecentrum;
·       een collectieve regeling met de BUMA/STEMRA voor de afrekening van de door de orkesten
        uitgevoerde muziek;
·       concerten van uw orkest of ensemble worden gratis in de agenda van de Mandogita en de website
        opgenomen, zodat meer belangstellenden van uw optredens op de hoogte kunnen zijn.  

Daarnaast biedt het Verbond de mogelijkheid vakkundig advies op artistiek en muziektechnisch gebied in te winnen bij de Adviesraad. Ook kunnen individuele leden van de Adviesraad als gewenst orkestrepetities bijwonen, problemen helpen signaleren en adviseren over mogelijke oplossingen en eventueel meehelpen die oplossingen te realiseren, dit uiteraard tegen een onderling overeen te komen vergoeding van de kosten die een uitgebreidere specialistische begeleiding met zich mee brengt.  
 
De contributie bedraagt € 7,75  per orkestlid, per jaar.
 
Zie voor overige tarieven zoals inschrijfkosten voor een festival/concours, examens e.d. -> Tarieven 2015
 
Is uw orkest of ensemble geïnteresseerd in een lidmaatschap? Neemt u dan contact met ons op via:  info@nvvmo.nl