Het NVvMO

 

 

DOELSTELLING

Het bevorderen van- en meewer­ken aan de ontwikkeling en bloei van het Nederlandse muziekleven in het algemeen en van het mandoline- en gitaarspel in het bijzonder.

BELEIDSPLAN

Het Verbond tracht dit doel te bereiken door: 

*       een goede samenwerking tussen de aangesloten orkes­ten (onze leden) te bevorderen.
*       het organiseren van studiedagen en samenspeldagen om het niveau van de orkesten, waar nodig, te
         verbeteren en om nieuwe muziek onder de aandacht te brengen.
*       het organiseren van concoursen, festivals en themadagen.
*       het organiseren van (amateur)dirigenten- en assistent-di­rigenten-cursussen.
*       het organiseren van examens voor spelers om het technisch niveau te verbeteren.
*       Het documentatiecentrum uit te breiden zowel met muziek van als literatuur over de mandoline en gitaar.
*       het uitgeven van een periodiek Mandogita en het inrichten en onderhouden van een website.
*       contacten te leggen en te onderhouden met muziekscholen.
*       contact te onderhouden en samen te werken met andere landelijke organisaties op het gebied van de
         amateurmu­ziek in Nederland.
*       het lidmaatschap van EGMA (European Guitar and Mandolin Association)